Verktyg

Wimert Lundgren vill hjälpa till att sprida kunskap om grundläggande entreprenadjuridiska frågor. Därför tillhandahåller vi ett antal öppna kunskapsdokument som vi tagit fram. Vi publicerar även artiklar som byråns medarbetare har skrivit. Längst ned finns länkar till användbara hemsidor.

Kunskapsdokument

Artiklar i AMA-nytt

Länkar

Byggandets Kontraktskommitté, BKK (www.foreningenbkk.se). BKK är upphovsman till många av byggbranschens standardavtal, t.ex. AB 04, ABT 06, ABM 07 och ABK 09. På BKK:s hemsida finns bl.a. följande.

  • Kontraktsformulär för entreprenader till fast pris och på löpande räkning
  • Utlåtanden från (den nu nedlagda) Byggsektorns Rättsnämnd
  • BKK:s Förtydliganden
  • BKK:s yttranden till Högsta domstolen

Sveriges Byggindustrier, BI (www.sverigesbyggindustrier.se). BI är byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. På denna länk kan du ladda ned bl.a. följande standardavtal:

  • AB-U 07 – Allmänna bestämmelser för underentreprenader (utförandeentreprenad)
  • ABT-U 07 – Allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad
  • LR06 Formulär – Ersättningsgrunder för kontraktsarbeten och ÄTA-arbeten på löpande räkning
  • ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet
  • ABS 09 – Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader och kontraktsformulär för sådana entreprenader
  • Hantverkarformuläret 14 – Allmänna bestämmelser med formulär

www.id06.se kan man ladda ned ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning.

Svensk Byggtjänst (www.byggtjanst.se). Svensk Byggtjänst säljer ett stort antal handböcker och standardavtal, bl.a. AB 04, ABT 06, ABK 09, AMA, MER och AFF.

 

My WordPress Blog