Om oss

Wimert Lundgren Advokatbyrå startades 2011. Vi erbjuder en kreativ och problemanpassad rådgivning inom entreprenad- och konsulträtt som utgår från våra klienters behov och intressen. Vi vill även bidra till en allmän ökad kunskap om entreprenad- och konsulträtt i företag, organisationer samt utbildningsinstitutioner.

Entreprenadrätt på ett praktiskt sätt

Vi har lång erfarenhet av att arbeta projektnära i både små och stora entreprenader, med i stort sätt alla entreprenad- och konsulträttsliga frågor.

Vi vet därför vilka frågor som brukar kunna lösas på ett praktiskt och enkelt sätt samt vilka frågor som normalt kräver mer omfattande utredningsarbete. Vi vet också hur viktigt det är att lösningar anpassas till projektets administrativa och tekniska förutsättningar samt att affärsmässiga konsekvenser beaktas så tidigt som möjligt. Vi vet även när branschens standardavtal är tillräckliga och när de behöver ändras eller kompletteras, inte minst mot bakgrund av att vi har varit med och förhandlat fram dem.

Därför kan vi lämna en kreativ och problemanpassad rådgivning som utgår från våra klienters verkliga behov och intressen. Detta gäller oavsett om det behövs enkel och snabb rådgivning, omfattande utredningsarbete och tvistehantering eller utformning av avancerade affärsupplägg.

Vårt ledord är utveckling

Wimert Lundgren Advokatbyrå strävar efter att vara en värderingsstyrd advokatbyrå; vi vill mer än att bara leverera en god rådgivning i enskilda ärenden. Vårt ledord är därför ”utveckling”, såväl externt som internt.

Vi vill inte bara lösa de frågor som våra klienter ber oss att hjälpa till med. Vi vill också bidra till utvecklingen av våra klienters affärer och deras förutsättningar att hantera framtida juridiska frågor på enkla och effektiva sätt. Detta innebär dels att vi arbetar med att skapa långsiktiga lösningar och system för våra klienter, dels att vi vidareutvecklar våra olika pedagogiska redskap. Vi tillhandahåller också kunskapsdokument och andra hjälpmedel som är tillgängliga för alla.

Vi vill inte bara att våra medarbetare ska trivas och göra ett bra jobb. Vi vill även ge dem möjligheten att utvecklas på det sätt som vi har haft förmånen att utvecklas – nämligen genom ett respektfullt, prestigelöst och nära samarbete med äldre kollegor som bjuder på sina juridiska kunskaper och branschkunskaper.

 

My WordPress Blog