Medarbetare

Anders Wimert

  • Advokat, delägare

 

 

anders.wimert@wimertlundgren.se

072-716 49 50

V-card

Anders Wimert har stor erfarenhet av avtalsskrivning och tvistehantering inom entreprenad- och konsulträtt. Han anlitas regelbundet som skiljeman inom dessa områden.

Anders var med och startade Wimert Lundgren 2011. Dessförinnan arbetade han 2008–2011 på Advokatfirman Lindahl i Stockholm, där han var ansvarig för entreprenad- och konsulträtt inom fastighetsgruppen. Under 1999–2008 var han bolagsjurist i NCC-koncernen, varav de sista sju åren som chefsjurist på NCC Construction Sverige AB. Innan dess var Anders bl.a. verksam som fiskal vid Svea hovrätt. Han tog jur.kand. 1993 vid Lunds universitet.

Anders var med i styrelsen för Byggandets Kontraktskommitté 2003–2008 och deltog i arbetet med att ta fram standardavtalen AB 04 och ABT 06. Han ingår sedan tio år i Svensk Byggtjänsts referensgrupp för AMA Anläggning och MER Anläggning samt medverkade senast vid framtagandet av AMA Anläggning 17 och MER Anläggning 17. Anders är medförfattare till boken Motiv MER som gavs ut 2014.

Anders rankas av Legal 500 som en av de sex ledande advokaterna i Sverige inom entreprenadrätt. Han rankas även av Best Lawyers och Legal Media Groups Expert Guides som en av de ledande advokaterna inom entreprenadrätt. Anders fick Client Choice Award 2013 och 2014 inom entreprenadrätt i Sverige av International Law Office.

Jens Lundgren

  • Advokat, delägare

 

 

jens.lundgren@wimertlundgren.se

072-716 49 52

V-card

Jens Lundgren har stor erfarenhet av de flesta frågor som rör entreprenad- och konsulträtt. Han har även lång erfarenhet av att utforma och hålla kurser inom dessa områden. Jens anlitas återkommande av bygg- och fastighetsbolag för att förhandla, upprätta och granska entreprenadavtal samt för att bistå i bolagens strategiska arbete med upphandling och genomförande av entreprenader.

Jens var med och startade Wimert Lundgren 2011. Han arbetade tidigare som bolagsjurist på NCC Construction Sverige AB under 2007–2011. Dessförinnan arbetade han 2001–2007 som entreprenadjurist på Sveriges Byggindustrier. Jens gjorde notarietjänstgöring 1999–2001. Han tog jur.kand. 1999 vid Stockholms universitet.

Jens var med i styrelsen för Byggandets Kontraktskommitté 2008-2012. Jens deltog i förhandlingarna som ledde fram till standardavtalen AB 04, ABT 06, AB-U 07, ABT-U 07 och ABM 07.

Jens rankas av Legal Media Groups Expert Guides som en av de ledande advokaterna inom entreprenadrätt.

Adam Larsson

  • Advokat, delägare

 

 

adam.larsson@wimertlundgren.se

072-716 49 55

V-card

Adam Larsson är verksam vid Wimert Lundgren sedan 2014. Dessförinnan arbetade han vid domstol 2008–2014, bl.a. som hovrättsassessor i Svea hovrätt. Adam undervisar i juridik vid Stockholms universitet och har även haft ett flertal uppdrag som sekreterare i skiljenämnd i entreprenadrättsliga tvister.

Adam tog jur.kand. 2008 vid Uppsala universitet. Han har även studerat juridik vid University of Minnesota Law School i USA.

Emil Dalén

  • Advokat

 


emil.dalen@wimertlundgren.se

072-716 49 53

V-card

Emil Dalén arbetar huvudsakligen med löpande rådgivning i pågående entreprenader och med entreprenadtvister. Han har också stor erfarenhet av allmän fastighetsrätt och fastighetstransaktioner.

Emil arbetade som bolagsjurist inom den österriska byggkoncernen Strabag 2012–2017, med ansvar för koncernens svenska juristavdelning. Tidigare var han under 2004–2012 verksam vid Linklaters Advokatbyrå och Wistrand Advokatbyrå. Emil gjorde sin notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt 2002–2004 efter att ha tagit sin jur.kand. 2002 vid Stockholms universitet.

Karin Kärner

  • Assistent

 

 

karin.karner@wimertlundgren.se

info@wimertlundgren.se

072-716 49 57

V-card

Karin Kärner arbetar som assistent på deltid vid Wimert Lundgren sedan 2016. Vid sidan av sitt arbete studerar Karin till paralegal.

My WordPress Blog